1.113

Dominika Alexander
Dominika Alexander
 • Oppdatert
:star2:Høydepunkt:
 • Noteringer på dokumenter i RFI er nå mulig for oppretter og godkjenner
 • Timekort - Timeklassifisering kan nå endres
:bug:Større feilutbedringer:
 • Brukere kan igjen endre offentlige rotmapper til privat
 • Fikset “canSetAsPrivateFolder”, og “canSetAsPublicFolder” tilganger i org. panelets standardmapper
 • Fikset manglende rettighetsarv fra rotmapper til undermapper i org. standardmapper.
 • Fikset manglende synlighet av kommentarer ved endring av oppgavestatus

 

FULL ENDRINGSLOGG

 

Bim Visning

 • La til informasjon om Xeokit IFC visning istedenfor "Forhåndsvisning er ikke tilgjengelig" tekst.
 • Fikset sporadisk flytting av pins fra tidligere dokument til nytt dokument
 • Fikset 3D model visning som "skvist" i webvisningen av xeokit visning
 • Fikset behov for manuell oppdatering etter sletting av pin
 • Fikset BCF import som ikke lagde nye oppgave-pins i IFC modell.

 

Sjekkliste

 • Fikset lenke mellom Dokumentmappen Sjekkliste i sjekklistevisningen
 • Fikset synlighet for planlagt start/sluttdato i foreldrevisningen, selvom dato ikke er satt

Dokumenter

 • Implementert fremdrift for opplasting til Dokumentgodkjenning, RFI og oppgaver
 • Fikset manglende dokumentsynlighet for brukere uten organisasjon
 • Fikset ZIP-fil innlasting under opplasting
 • Gjemt unødvendige alternativer når Xeokit er deaktivert i organisasjon
 • Feilutbedringer

Mapper

 • La til åpning i ny modal (feature flag)

Forms

 • Refakturert Skjemabygger kode slik at det er mulig å separere lagring og oppdatering for å fikse skikkelig lagring i bakgrunnen uten å ødelegge komplekse felter

Varslingsforbedringer

 • Fikset manglende e-postvarsling til oppgaveansvarlig som blir fjernet som ansvarlig.

Private mapper

 • Endring fra offentlig overmappe til privat overmappe er nå mulig
 • Fikset “canSetAsPrivateFolder”, og “canSetAsPublicFolder” tilganger i org. panelets standardmapper
 • Fikset manglende rettighetsarv fra rotmapper til undermapper i org. standardmapper.

Prosjektmedlemmer

 • Fikset feilplassert "Arkivert" pille i oppgavers "tildelt av" seksjon
 • Fikset manglende arkivert pille på arkiverte brukere i Dokumentgodkjenning i utkast fasen.
 • Fikset ikke-sentrerte brukergrupper i prosjektmedlemmer.

Rapporter

 • Utvidet org. rapport tilgjengelighet til 30 dager
 • Fikset feiling av sjekklisterapporter i enkelte prosjekter.
 • Fikset manglende auto-oppdatering på rapportsiden etter ny rapport ble tilgjengelig
 • Fikset synlighet av English US oversettinger for statuser i daglig/ukentlig/egendefinert rapport
 • Feilutbedringer

RFI

 • La til mulighet for RFI innsender eller godkjenner til å åpne alle dokumenter knyttet til RFI ine i modulen, og legge til noteringer
 • Fikset mulighet for endring av dokumentnavn under opplasting til RFI/Dokumentgodkjenning/Oppgaver
 • Fikset lukking av filopplasting ved klikking utenfor området under en opplasting i RFI/Dokumentgodkjenning/Oppgaver
 • Fikset manglende mulighet for innsending av dokumentgodkjenning/RFI når dokument lastes opp.
 • La til omdirigering i RFI listen etter bruker med utførende/kunde/leverandør rolle endret innsender fra seg selv til en annen bruker og skal ikke lenger ha tilgang til RFIen
 • Fikset manglende mulighet for å sende RFI når opplasting var pågående
 • Fikset synlighet av svar til innsender som ikke er oppretter av RFI og har utførende/kunde/leverandør rolle

 

Dokumentgodkjenning

 • Fikset duplikat fileforlengelse på dokumentgodkjenning/RFI lastes opp via Webhooks
 • Fikset ikke fungerende hending - "document_updated" som ikke trigget på webhook requests.

Oppgaver

 • Fikset manglende synlighet av kommentarer ved endring av status
 • Fikset mulighet for utførende og leverandører til å fjerne dokumenter når tilgang var gitt.
 • Fikset synlighet for brukerdetaljer i oppgavekommentarer etter oppdatering av siden.

Timekort

 • La til godkjenning av ikke-hele timer i timePlanned verdier
 • La til mulighet for redigering av tidsklassifisering
 • Inkludert timeklassefisering i TK prosjekt/org. rapporter
 • Tillatte utførende å bare se sine timer på sjekkpunkt i timekort modulen
 • Fikset synlighet av timekort for ansatt som ikke hører til organisajon
 • Feilutbedringer

Timekort API

 • La til flere webhooks som kan aktiveres i org. innstillinger
 • Oppdaterte webhooks portalen for å inkludere nye
 • Synliggjort timeklassefisering endpoint i Ekst. API
 • Synliggjort TK API metode for datauthenting i timekort

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse