1.116

Dominika Alexander
Dominika Alexander
 • Oppdatert
:star2:Høydepunkt:
 • Kloning er nå tilgjengelig i skjema! Mulig for tekst felt, og store tekst felt

 • Endringsforespørsler har nå et nytt beskrivelsesfelt for å legge til mer data. Blir tilgjengelig på mobil ved neste mobiloppdatering
 • La til lagring av posisjon EXIF data i DB - Del-I godkjent for UK. Informasjon kommer i senere oppdateringer
:bug:Større feilutbedringer:
 • Fikset problem med åpning av .dwg filer
 • Fikset visning av vertikale radio-knapper ved printing av egendefinert skjemamal
 • Fikset utsending av duplikate påminnelse eposter for oppgaver

 

FULL ENDRINGSLOGG

 

Boligmappa Integrasjon 2.0

 • La til feature flag for ny Boligmappa integrasjon

Endringsforespørsel Beskrivelse

 • La til mulighet for å legge til beskrivelser
 • La til beskrivelse i endringslisten
 • La til mulighet for å legge til beskrivelse i selvstående endringsforespørsel

Sjekklister

 • La til mer beskrivende beskrivelser i historikk

Dokumenter

 • La til mulighet for opplasting av flere dokumenter på flere steder uten å måtte vente på at første opplasting skal ferdigstilles
 • Fikset en feil ved åpning av .dwg filer
 • Fikset rekkefølge på "Sist oppdatert" som viste fra gammel til ny
 • Fikset problem med åpning av xmlx filer på co.uk domenet
 • Feilutbedringer

Mapper

 • La til visning av røde prikker (skjult for sluttbrukere)
 • Feilutbedringer

Skjemabygger

 • Håndtering av feilmeldinger returnert til API etter oppretting av skjema med ugyldig navnformat.

Skjemaer

 • Fjernet gammel hardkodet adresse fra ISS skjema
 • La til tekstfelt og tekstområder som klonbare
 • Fikset visning av allerede valgte medlemmer i medlemsvelgeren, med mulighet for fjerning
 • Fikset feilmeldingshåndtering ved oppretting av skjema
 • Fikset visning av vertikale radio-knapper ved printing av egendefinert skjemamal
 • Feilutbedringer

Geolokasjon i bilder

 • La til lagring av posisjons i EXIF

Onedrive

 • Feilutbedringer

Rapporter

 • Endret dato i prosjektrapportmaler til EN UK format
 • Feilutbedringer

RFI

 • Fikset fremdriftslinjen som la seg over filnavn ved opplasting av filer

Innstillinger

 • Fikset tom visning i React app

Dokumentgodkjenninger

 • Fikset problem med filforlengelse i filnavn
 • Fikset søk i godkjenners medlemsvelger

Oppgaver

 • Fikset utsending av duplikate oppgavepåminnelser
 • Fikset visning av oppgaver i påminnelseepost til å vise alle

Teknisk gjeld

 • Fikset hvit/sort skjerm på desktop visning
 • Fikset feil oppførsel ved tilbakestilling av passord

Oversettinger

 • Fikset manglende oversetting for gjenåpnede saker i globalt søk
 • Fikset manglende standardspråk for Angular sider, som førte til hvit side etter pålogging

 

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse