Personlige Varslingsinnstillinger

Dominika Alexander
Dominika Alexander
  • Oppdatert

 

Varslingsinnstillinger kan være vesentlige for å håndtere ditt arbeid og hjelper deg med å holde styr på oppgaver og oppdateringer. I Fonn kan du personalisere dine varslingsinnstillinger ved å klikke på din profil:

Screen_Shot_2023-01-08_at_9.57.22_PM.png

Du kan velge hvilken type og alvorlighetsgrad på varslinger du ønsker å motta per modul. På venstre side ser du e-postvarslinger, som kan være generell informasjon eller kritiske varslinger.

Kritiske varslinger Krever handling fra brukeren, som en oppgave over fristen, eller noen som venter på ditt svar i en RFI.

Standard varslinger inkluderer vanlige oppdateringer og eposter som ikke krever umiddelbar handling. Det er også en mulighet for å skru av e-postvarsler helt.

 

Screen_Shot_2023-01-08_at_10.01.41_PM.png

Det er enkelte varslinger som Fonn mener er så viktige at de vil bli sendt samme hvilken innstilling brukeren har valgt. For eksempel, om du blir tagget i en sak, vil du motta varsel selv om innstillingen er satt til "ingen". Dette filteret kan være nyttig for brukere som har flere prosjekter og mottar mange varslinger.

 

Itillegg til å endre varslinger i sin helhet, kan du også skru av varsler for utvalgte prosjekter. Dersom du får mange varsler fra et spesifikt prosjekt, kan du går til "Følg"innstillingen og velge "ignorer" for å skru av alle varsler for det prosjektet.

Screen_Shot_2023-01-08_at_10.05.00_PM.png

Dette kan være nyttig om du ikke lenger er ansvarlig for et prosjekt, eller det er fullført.

Programvaren inkluderer også røde prikker, som indikerer at det er noe nytt eller det er handling som kreves. De røde prikkene finner du forskjellige steder, som på "varslingsbjellen", "Å gjøre" listen og i dokumenter:

Screen_Shot_2023-01-08_at_10.07.54_PM.png

 

De røde prikkene fungerer som en påminnelse for å holde deg oppdatert på ny informasjon i Fonn.

 

Summert, så lar varlingsinnstillingene i Fonn brukere å definere opplevelsen på hvor mye de vil varsles og bli informert om hva som skjer i prosjekter i Fonn.
Ved å håndtere varslingene på et personnivå og prosjektnivå, og ved bruk av røde prikker som påminnelser kan du håndtere din arbeidsmengde og holde deg oppdatert.

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse