Vektor vs. Raster i PDFer for Metadataekstraksjon i Fonn

Dominika Alexander
Dominika Alexander
  • Oppdatert

Når det kommer til PDF-dokumenter, er det avgjørende å forstå forskjellen mellom to grunnleggende typer innhold: raster og vektor. Valg av riktig format kan ha stor innvirkning på hvordan informasjon ekstraheres og brukes, spesielt med hjelp av Fonn-teknologi.

Vektorformat for Presisjon

Vektor fremstår som det foretrukne formatet for PDF-tegninger og spesifikasjoner på grunn av kompatibiliteten med vår teknologi. Dette valget sikrer de mest nøyaktige resultatene ved utfylling av informasjon. Det anbefales å be om vektor-PDFer fra designteamet, og unngå raster-PDFer eller de med en blanding av innholdstyper.

Identifisering av Rasterinnhold

Rasterfiler kjennetegnes av et statisk rutenett av piksler, uten tydelige linjer eller tegn. Fonns teknologi forsøker å skille linjer og bokstaver basert på pikselformer. For å identifisere rasterinnhold:

  • Prøv å markere tekst; hvis det ikke er mulig, er det raster.
  • Zoom inn; uklarhet eller pikselering indikerer en rasterfil.
  • Verifiser om filen ble skannet; skannede filer er basert på raster.

Overgang til Vektorinnhold

Hvis en rasterbasert PDF mottas, anbefales samarbeid med designteamet for å konvertere det opprinnelige innholdet til en vektorbasert PDF. Denne overgangen sikrer bedre kompatibilitet med vår løsning og forbedrer nøyaktigheten ved tekstanalyse.

Identifisering av Vektorinnhold

Vektorfiler er basert på en matematisk modell, som skaper koblinger mellom punkter og viser skarpe linjesegmenter. For å identifisere vektorinnhold:

  • Prøv å markere tekst; hvis det lykkes, er det vektor.
  • Zoom inn; skarphet indikerer en vektorfil.

Optimal Zooming med Vektorinnhold

Vektorinnhold tillater nesten uendelig zooming uten å kompromittere skarpheten i linjer og tekst. Denne egenskapen passer sømløst med Fonns og tekstanalyseteknologiene, og gjør det enklere å identifisere og ekstrahere informasjon nøyaktig.

Å anerkjenne forskjellene mellom raster- og vektorinnhold i PDF-er er essensielt for effektiv håndtering av data og nøyaktig tolkning av dokumenter. Å omfavne vektorformater, forstå identifikasjonsteknikker og samarbeide med designteam bidrar til en forbedret arbeidsflyt og bedrede resultater i metadataekstraksjon i Fonn.

Forbundet med

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse