Hvordan oppdaterer jeg aktivitetsmalen min til nytt format?

Einar Austlid
Einar Austlid
  • Oppdatert

29. mars 2021 oppdaterte vi Aktivitetsmaler. Oppdateringen gjør at maler med gamle headers ikke lenger er mulig å laste opp, og de må oppdateres til det nye formatet før opplasting.
Aktiviteter opprettet eller lastet ned en senere dato vil ikke kreve handling. 

 

Det er to måter å få dine eksisterende aktiviteter oppdatert til nytt format

#1 - Laste ned aktivitetsmalen din fra Fonn

#2 - Oppdatere en eksisterende .xlsx aktivitetsmal med nye headers

 

Laste ned aktivitetsmalen din fra Fonn

Laste ned din eksisterende aktivitetsmal fra Fonn vil automatisk oppdatere malen med nye headers. Denne metoden krever at du på et tidligere tidspunkt har lastet din mal opp i Fonn.

Følg stegene under for å laste ned en ny versjon av din aktivitetsmal


1. Logg inn på en Fonn konto med Administrator rettigheter i din Org. og klikk på Organisasjon knappen.
mceclip0.png

 

2. Velg Aktiviteter - Maler fra navigasjonslinjen
mceclip1.png

 

3. Finn malen du ønsker å laste ned en ny versjon av, klikk på de tre prikkene og velg Eksport.
mceclip3.png

 

4. Den nedlastede .xlsx filen vil inneholde de nye headerne, og du kan gjøre endringer som normalt.mceclip4.png

Den nye malen innholder flere oversettingsalternativer, men det er ikke påkrevd å fylle inn data i de nye feltene. 

 

 

Oppdatere en eksisterende .xslx aktivitetsmal med nye headers

Dersom aktivitetsmalen din allerede er lastet opp til en org. er det anbefalt at du følger stegene over, for å få en ny versjon av aktivitetsmalen. 
Om din aktivitetsmal bare er lagret lokalt vil denne seksjonen gå gjennom hvordan du oppdaterer headers manuelt og gjør filen klar for import.

1. Først trenger du en aktivitetsmal som inneholder de nye headerne. Du kan laste ned en eksempelfil helt nederst i denne hjelpeartikkelen.

 

2. Åpne filen du lastet ned i steg 1, og åpne din eksisterende mal med gamle headers.
mceclip6.png

 

3. Kopier data fra den første i raden som matcher med det gamle formatet.
For eksempel vil du kopiere Name (en-US) fra den nye filen og lime det inn over en-US i det gamle formatet. 
mceclip7.png

 

4. Gjenta for alle navn og beskrivelser. Du trenger ikke oppdatere felter som ikke inneholder en språkindikator, slik som Start Date delay in days, osv.

 

 

Last ned eksempel på ny mal her:

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse