Hva kan jeg gjøre i organisasjonspanelet?

Einar Austlid
Einar Austlid
  • Oppdatert

1. I medlemslisten kan du listen over medlemmene i organisasjonen, og hvilken rolle de har i organisasjonen.

medlemsliste.png

 

Du kan også legge medlemmer til alle prosjektene i organisasjonen, eller gjøre de til prosjekteier for alle prosjekter i organisasjonen.

Legge_til_alle_prosjekter_-_gj_re_eier_av_alle_prosjekter.png

 

 

2. Du kan legge til nye applikasjoner, via vårt API.

Ny_applikasjon.png

 

 

3. Du kan generere organisasjonsrapporter for din organisasjon.

Her kan du velge hvilken prosjektgruppe rapporten skal dekke, eller velge ingen for å få en rapport over hele organisasjonen.

Dersom du har flere aktivitetsmaler, kan du få en rapport basert på hvilken aktivitetsmal prosjektene har aktivert.

Generere_rapport.png

 

 

4. Du kan lage aktivitetsmaler som vil være tilgjengelig for hele din organisasjon.

Du kan lese mer om hvordan aktivitetsmaler opprettes og brukes her.

Sjekklistemal.png

 

 

5. Du kan endre innstillinger for aktiviteter på organisasjonsnivå. Innstillingene endrer standarden for nye prosjekter, og kan endret manuelt i hvert enkelt prosjekt.

Sjekkliste_innstillinger.png

 

6. Du kan opprette en egendefinert mappestruktur for prosjekter i organisasjonen.
Mappestrukturen er ikke retroaktiv, og vil bare påvirke prosjekter som blir opprettet etter strukturen er aktivert.

Mappestruktur_1.png

 

Oppsettet i organisasjonspanelet:

 Mappestruktur_2.png

 

Slik ser strukturen i eksempelet ut i et prosjekt.

Mappestruktur_3.png

 Undermappene ligger i mappene, men er ikke synlige på bildet.

 

 

7. Du kan aktivere HMS-regler

Du kan lese mer om HMS-regler her.

choc.PNG

 

 

8. Du kan lage egendefinerte sakskategorier.

Egendefinerte sakskategorier oppfører seg som standardkategorier på alle måter.

Sakskategorier.png

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse