Hva kan jeg gjøre i aktivitetsinnstillinger?

Einar Austlid
Einar Austlid
  • Oppdatert

For å komme deg inn i aktivitetsinnstillingene gjør du som følger:

1. Klikk på "Endre prosjekt"

Endre_prosjekt_knapp.png

 

 

2. Velg "Aktiviteter"

Velg_sjekklister_fanen.png

 

 

Alternativene:

Slik ser aktivitetsinnstillingene ut, nedenfor finner du en liten forklaring på hva alle innstillingene betyr.

Sjekklisteinnstillinger.png

Oppstartsdato - Velg en oppstartsdato for dine aktiviteter.
Denne funksjonen krever en aktivitetsmal som inneholder informasjon om hvor lang tid hver aktivitet skal ta.
Klikk her for mer informasjon om hvordan denne funksjonen fungerer.

 

Frist - Lar brukere legge inn tidsfrist på aktiviteter i prosjektet

 

Ansvarlig - Lar brukere sette en ansvarlig for aktiviteter i prosjektet

 

Relaterte saker -  Gjør det mulig å knytte saker mot aktivitet i prosjektet

 

Planlagte timer - Lar brukere fylle inn antall timer som er planlagt for hver aktivitet

 

Timer brukt - Lar brukere fylle inn hvor mange timer som er brukt for hver aktivitet

 

Påbegynt status - Gjør det mulig å bruke statusen "Påbegynt" for aktiviteter

 

Verifisert status - Gjør det mulig å verifisere aktiviteter, etter de er satt som "Fullført"

 

Fremdrift (%) - Lar brukere føre inn hvor langt de er på vei med aktiviteter, med en prosentverdi

 

Det er også her du kontrollerer aktivitetsmaler for prosjektet.

Maler.png

Opprett aktivitetsmal - Lar deg laste ned en .xslx fil med den nåværende aktivitetstrukturen i prosjektet, som du kan bruke til å opprette en ny aktivitetstrukturen for prosjektet. 
Dette er et alternativ til redigeringsmodus.
Klikk her for mer informasjon om hvordan aktivitetseksport og import fungerer.

 

Bruk eksisterende aktivitetsmal - Lar deg importere en .xslx fil til prosjektet.
Klikk her for mer informasjon om hvordan man lager og importerer aktivitetsmaler.

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse