Hvordan fungerer import og eksport av aktiviteter?

Einar Austlid
Einar Austlid
 • Oppdatert

Innhold:

1. Aktivitet til enkeltprosjekt

1.1 Import og eksport filstruktur

1.2 Eksport

1.3 Import

1.3.1 Legg til

1.3.2 Overskriv

 

2. Aktivitetsmal for organisasjon

2.1 Import og eksport filstruktur

2.2 Import

2.3 Eksport

 

 

1. Aktiviteter til enkeltprosjekt

Aktiviteter som blir brukt i enkeltprosjekter.

 

1.1 Import og eksport filstruktur

 

En eksempelfil (.xlsx excel) kan se slik ut:

1-_Eksempel_p__mal.png


Overskrifter:

 • Index *Dette feltet bestemmer posisjonen til elementet. Elementer  følge en logisk rekkefølge. F.eks. dersom vi skal ha et 1.1.2 element, må vi ha et 1 og 1.1 element. Elementet ytterst i strukturen (enden) vil være en aktivitet. I dette eksempelet vil 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, og 1.2.2 være aktiviteter.
 • Name *- Navnet på elementet.
 • Description - En detaljert beskrivelse av elementet.
 • Due Date - Datoen for tidsfristen på elementet. Formatet være åååå-mm-dd.
 • Hours Planned - Hvor mange timer som er planlagt for elementet.
 • Hours Spent - Hvor mange timer som er brukt for elementet.
 • Progress - Hvor langt på vei er elementet i prosentverdi. (Må være et helt tall)

*Obligatoriske felt

 

Dersom vi importerer eksempelet over til Fonn vil det se slik ut:

2-_Eksempel_lastet_opp_i_app.png

 

og aktivitet 1.1.2:

3-_Sjekkpunkt_1.1.2_eksempel_i_app.png

 

1.2 Export

Aktivitetseksport lar deg hente aktivitetstrukturen i et prosjekt ut i xlsx(excel) format.

 

For å eksportere aktivitetstrukturen fra et prosjekt gjør du slik:

1. Gå inn i prosjektinnstillingene ved å klikke på "Endre Prosjekt"

4-_Endre_prosjekt.png

 

2. Velg fanen "Aktiviteter"

5-_Velg_sjekklister.png

 

 

3. Klikk på "Lagre som mal".
Nedlastingen vil starte øyeblikkelig.

6-_Lagre_som_mal.png

 

 

1.3 Import

Aktivitet-import direkte til prosjekt lar deg importere en egendefinert aktivitetstruktur til et eksisterende prosjekt. Importen er delt opp i to varianter: "Sett inn" og "Erstatt"

 

For å importere aktiviteter gjør du slik:

 

1. Gå inn i prosjektinnstillingene ved å klikke på "Endre Prosjekt"

7-_Endre_prosjekt.png

 

2. Velg fanen "Aktiviteter"

8-_Velg_sjekklister.png

 

3. Klikk på "Velg fil", og velg din aktivitetsmal.

9_-Velg_fil.png

 

4. Klikk på "Bruk mal".

10_-Bruk_Mal.png

 

5. Velg hvordan malen skal settes inn i prosjektet.
Du finner mer informasjon om hva valget betyr
i aktivitetene 1.3.1 og 1.3.2, lenger nede i artikkelen.

11-_Legg_til__-_overskriv.png

 

6. Importen har nå startet, og kan ta litt tid. Dersom alt er i orden med malen som ble lastet opp, vil du se en grønn boks oppe i det høyre hjørnet når importen er fullført.

12-_Oppdatert.png

 

 

 

 

1.3.1 Legg til - Import

"Legg til" er en trygg måte å importere en ny aktivitetstruktur inn i et eksisterende prosjekt.

Se for deg en situasjon der aktivitetene i prosjektet ditt ser slik ut:

13-_Sjekkliste_eksempel_f_r_Legg_Til.png

 

Og vi importerer denne strukturen:

14-_Eksempel_etter_sett_inn.png

Her er 1.2, 1.2.1 og 1.2.2 lagt til, og 1.1.2 er oppdatert med nytt navn og ny data.

 

Dersom vi bruker "Legg til" import vil bare de nye feltene (som er markert med grønn i bildet), blir lagt inn i strukturen. Den eksisterende strukturen vil ikke bli endret.

 

Da ender vi opp med denne aktivitetstrukturen:

15_-_Sjekklister_etter_Legg_til_import.png

Her ser vi at 1.2, 1.2.1 og 1.2.2 er kom med, og at 1.1.2 ikke er endret. Ved å bruke "Legg til" importen, kan du være sikker på at eksisterende struktur og data ikke vil endret i importen.

 

 

1.3.2 Overskriv - Import

"Overskriv" metoden vil slette alle aktiviteter i prosjektet, før den importerer nye aktiviteter.

Se for deg en situasjon der aktiviteter i prosjektet ditt ser slik ut:

16-_Sjekkliste_eksempel_f_r_Legg_Til.png

 

Og vi importerer denne strukturen:

17-_Eksempel_overskriv.png

Her har vi lagt til 1.2, 1.2.1 og 1.2.2, vi har oppdatert 1.1.1, og vi har fjernet 1.1.2

 

Med denne importen vil alle eksisterende aktiviteter bli fjernet fra prosjektet, og den nye strukturen blir lagt til.

 

Da ender vi opp med denne aktivitetstrukturen:

18_-_Eksempel_etter_overskriv.png

 

 

 

 

2. Aktivitetsmal for organisasjon

Aktivitetsmaler lar deg opprette en aktivitetstruktur som kan bli lagt til din organisasjon, og kan deretter brukes i alle prosjekter i organisasjonen.

 

2.1 Import og eksport filstruktur

 

En eksempelfil (.xlsx excel) kan se slik ut:

19_Eksempel_sjekklistemal.png

 

Overskrifter:

 • Index *Dette feltet bestemmer posisjonen til elementet. Elementer  følge en logisk rekkefølge. F.eks. dersom vi skal ha et 1.1.2 element, må vi ha et 1 og 1.1 element. Elementet ytterst i strukturen (enden) vil være en aktivitet. I dette eksempelet vil 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, og 1.2.2 være aktiviteter.
 • en-US *- Navnte til elementet på engelsk
 • nb-NO - Navnet til elementet på norsk
 • Description en-US - En detaljert beskrivelse av elementet på engelsk.
 • Description nb-NO - En detaljert beskrivelse av elementet på norsk.
 • Due Date: Number of days from start date - Nummer på dager etter startdato elementet skal være fullført. Dersom en aktivitetsgruppe (f.eks 1 - Grunnarbeid), har tallet 6, men en enkel aktivitet i denne gruppen har tallet 4, vil tallet 4 gjelde for aktiviteten, og tallet 6 gjelde for resten av gruppen.
 • Hours Planned - Hvor mange timer som er planlagt for elementet.

*Obligatoriske felt

 

 

2.2 Import

For å opprette en ny aktivitetsmal og laste opp data til den må du være administrator for din organisasjon.

 

1. Gå til organisasjonspanelet

20_-_Velg_organisasjonspanelet.png

 

2. Velg "Aktiviteter"

21_-Velg_sjekklister.png

 

3. Fyll inn ønsket navn på malen, og trykk "Legg til mal".

22-_Legg_til_mal.png

 

4. Klikk på "Import" knappen ved malen du opprettet og last opp .xlsx filen din.

23_-Klikk_Import.png

 

5. Malen din er nå tilgjenglig for alle prosjekter i organisasjonen.

 

 

 

For å bruke malen i et prosjekt gjør du som følger:

1. Opprett et nytt prosjekt i organisasjonen, eller finn et prosjekt med tomme aktiviteter som er medlem av organisasjonen.

24-_Eksempel_prosjekt.png

 

 

2. Klikk på "Aktivér aktiviteter".

25-_Aktiver_sjekklister.png

 

 

3. Velg malen du har lastet opp fra listen over tilgjengelige maler, og klikk på "Aktiver aktiviteter".

Det er også her du legger inn en oppstartsdato for prosjektet, om du har brukt "Due Date: Number of days from start date" feltet i malen din.

26_-_Velg_en_sjekkliste-struktur..png

 

 

4. Aktivitetstrukturen er nå aktivert i prosjektet. Vi kan se at data fra malen er komt med, og tidsfristen automatisk blir lagt inn basert på oppstartsdatoen til prosjektet.

27-_Sjekklisten_virker_og_tidsfrist_er_fylt_inn.png

På denne aktiviteten var det fylt inn "4" på Due Date: Number of days from start date, og oppstartsdatoen er satt til 01.01.2020. Dermed blir tidsfristen 05.01.2020

 

 

2.3 Eksport

For å eksportere malen, går du tilbake i organisasjonspanelet og klikker på "Eksport" knappen.

 

28_-_Malen_er_klar_til_bruk.png

Var denne artikkelen nyttig?

1 av 1 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse