Hva er de ulike mappetypene?

Einar Austlid
Einar Austlid
  • Oppdatert

Ulike mappetyper

mceclip1.pngStandardmappe

Standardmapper legges automatisk til prosjektet når det opprettes.

Man kan enten velge Fonn standardmapper eller egendefinerte standardmapper.

Dette kan man velge ved å:

  1. Gå i organisasjonens innstillinger
  2. Dokumenter
  3. Standardmapper

Ønsker man egendefinerte standardmapper, trykker man på +Opprett mal og fyller inn navn på mapper man ønsker at skal ligge inne alle framtidige prosjekter.

 

 

mceclip2.pngPrivat mappe

Når man oppretter en ny mappe, kan man velge om de skal være offentlig eller privat.

Velger du at mappen skal være privat, er det bare deg, prosjektleder og administratorer som har tilgang. Det er imidlertid mulig å invitere andre medlemmer til den.

 

 

mceclip0.pngOffentlig mappe

Velger du å skape en offentlig mappe, er den synlig for alle i prosjektet. De med tilgang til å

opplaste opp dokumenter i prosjektet, kan gjøre det i offentlige mapper.

 

 

mceclip3.pngSkjemamappe

Dette er en offentlig mappe hvor man kan man laste opp skjemaer.

Hvis mappen savnes fra dokumenter i et prosjekt, kan du:

  1. Gå til innstillinger i margen på venstre side når du er inne i prosjektet
  2. Velg fanen “Innstillinger”
  3. Scroll ned til “Skru på skjemaer” og velg at det skal være på.

Alle medlemmer bortsett fra de som har rollene kunde og utførende, kan skape et skjema. Disse kan derimot fylle ut skjemaer. Tilskuere har ikke tilgang til skjemaer.

 

 

mceclip4.pngDokumentgodkjenninger

I denne mappen lagres alle Dokumentgodkjenninger i prosjektet, med mindre noe annet blir valgt i opprettingen av godkjenningen.
Denne mappen opprettes når Dokumentgodkjenninger aktiveres i prosjektet.

 

 

mceclip5.pngOrganisasjonsmappe

Denne mappen har alle i prosjektet har tilgang til, men bare organisasjonsadministrator kan laste opp dokumenter her. Organisasjonsadministrator kan legge til dokumenter i mappen ved å åpne opp hvilket som helst prosjekt i organisasjonen, og laste opp dokumenter til Org. mappen derfra. Dokumentene vil da være tilgjengelig på samme sted i alle prosjekter i organisasjonen.

Organisasjonsmappen kan skapes ved å:

  1. Gå inn i organisasjonspanelet ved å trykke på Organisasjon
  2. Trykk på Innstillinger under Dokumenter i margen til venstre
  3. Haker du av for Organisasjonsdokumenter vil organisasjonsmappen opprettes i dine prosjekter

mceclip14.png

 

 

mceclip6.png

Ser du en rød prikk i hjørnet av tittelen, betyr det at det er usette endringer inne i mappen, for eksempel at det er lagt til et nytt dokument.

Hvilken rolle du har i et prosjekt bestemmer hvilke mapper du kan se og hvilke du kan laste opp dokument til. Her kan du se oversikt over roller.

 

Var denne artikkelen nyttig?

1 av 1 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse